Badanie Roślin | Mierzone parametry
131
page-template-default,page,page-id-131,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Mierzone parametry

 

Analiza wzrostu roślin oraz analiza architektury łanu:

 • Pomiar promieniowania PAR docierającego poniżej korony roślin
 • współczynnik LAI

 

Pomiar produktywności fotosyntetycznej roślin:

 • Ci – Wewnętrzne stężenie CO2 w liściu (μmol mol-1),
 • A – Asymilacja (μmol (CO2) m-2 S-1),
 • Tcuv – Temperatura powietrza w kuwecie (°C),
 • gs – Przewodność szparkowa (mmol (H2O) m-2 S-1),
 • E – Transpiracja, (mmol (H2O) m-2 S-1),
 • Tleaf – Temperatura powierzchni liścia (°C),
 • VPD – Deficyt ciśnienia pary,
 • WUE – Efektywność wykorzystania wody (A / E),
 • Area – Odsłonięty obszar liścia (cm2),
 •  PARe – PAR zewnętrzny (μmol m-2 s-1),
 • PARi  PAR wewnętrzny  (μmol m-2 s-1),
 • temperatura gleby.

 

Pomiar wydajności aparatu fotosyntetycznego roślin:

 • Fo – fluorescencji minimalna lub zerowa -Poziom fluorescencji, gdy pole akceptora elektronu plastochinonowego (Qa) jest w pełni utlenione,
 • Fm – fluorescencji maksymalna- poziom fluorescencji przy przelotnej pełnej redukcji Qa,
 • Fv – zmienna fluorescencji (Fm – Fo),
 • Fv/Fm – maksymalna wydajność kwantowa fotosystemu II,
 • Tfm – czas przy wystąpieniu Fm,
 • Area – powierzchnia nad krzywa pomiędzy Fo i Fm, odpowiadający wielkości pola akceptorów transportu elektronów fotosystemu II.
 • PI- wskaźnik funkcjonowania PSII
 • FV/Fo – maksymalna efektywność reakcji rozkładu wody po donorowej stronie PSII.

 

 • wydajność pułapkowania energii świetlnej w centrach reakcji fotosyntetycznej fotosystemu II (PSII);
 • wydajność, z która energia świetlna pułapkowana w PSII napędza dalsze etapy łańcucha transportu elektronów, czyli wydajność łańcucha transportu elektronów;
 • wydajność kwantowa fazy jasnej fotosyntezy;
 • ogólny indeks sprawności wyliczany dla jednakowej ilości aktywnych centrów reakcji PSII w stanie zrelaksowanym i wzbudzonym oraz ilości energii świetlnej
 • absorbowanej pojedyncze centrum reakcji PSII (PIABS);
 • fenomenologiczny strumień energii absorbowanej przez anteny PSII, gdzie CS to wzbudzony, czynny przekrój liścia;
 • ilość aktywnych centrów reakcji w stosunku do ogólnej ilości absorbowanej energii świetlnej;
 • fenomenologiczny strumień energii pułapkowanej w centrach reakcji PSII;
 • ilość energii pułapkowanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII;
 • fenomenologiczny strumień energii używanej do napędzania transportu elektronów;
 • ilość energii używanej do napędzania transportu elektronów w przeliczeniu na pojedyncze, aktywne centrum reakcji PSII;
 • fenomenologiczny strumień energii rozpraszanej w centrach reakcji PSII;
 • ilość energii rozpraszanej w pojedynczym, aktywnym centrum reakcji PSII;
 • ilość aktywnych centrów reakcji we wzbudzonym fragmencie liścia;
 • ilość aktywnych centrów reakcji w stanie relaksacji fragmentu liścia;
 • sprawność kompleksu rozkładającego wodę. 

 

 • FT lub Fs – fluorescencja stacjonarna (w stacjonarnej fazie fotosyntezy). Mówi o losach zaabsorbowanej przez rośliny energii, która została skierowana na przeprowadzenie procesów biochemicznych,Fo’ – fluorescencja początkowa na świetle,
 • FM’ – fluorescencja maksymalna na swietle,
 • FV’/FM’ – wydajność anteny PSII,
 • Yield = (FM’- FT’)/FM’ – wydajność reakcji fotochemicznych w PSII w warunkach świetlnych,
 • qP = (FM’- FT’)/(FM’- Fo’) – wygaszanie fotochemiczne,
 • qN = (FM – FM’)/(FM – Fo) – wygaszanie niefotochemiczne,
 • ETR = efektywność transportu elektronów.

 

Pomiaru zawartość barwników asymilacyjnych roślin:

 • Chl: indeks chlorofilu,
 • Flav: indeks flawonoli,
 • NBI®: wskaźnik statusu odżywienia azotem, stosunek chl/flav,
 • Anth: wskaźnik antocjanów.

 

Pomiar spectrum i barwy  światła, pomiar natężenia światła:

 • kolorowy wykres widma, 
 • współczynnik oddawania barw CRI (Ra oraz R1 do R15), 
 • temperaturę barwową (w jednostkach Kelwina), 
 • natężenie oświetlenia (candle lub Lux) z uwzględnieniem wartości źródłowych filtrów w Miredach,
 • indeks CC 
 • wartości korekcji dla głównych marek filtrów źródła światła i filtrów obiektywu.

 

Pomiar temperatury roślin (obrazy termowizyjne):

 • palety zmiennego ciepła,
 • pomiar punktowy temperatury,
 • dane przedstawiające minimalną, maksymalną i średnią temperaturę.

 

Pomiar parametrów środowiskowych:

 • wilgotność drewna,
 • betonu,
 • muru i innych materiałów 
 • pomiar temperatury,
 • charakterystyki pomiarowe dla wielu materiałów ( do pobrania ),
 • wilgotność gleby,
 • piasku,
 • gliny
 • oraz innych materiałów sypkich o średnicy ziarna do kilku mm ( do pobrania ),
 • temperatura materiałów,
 • konduktywność gleby,
 • stałą dielektryczną gleby,
 • pH gleby 
 • pH cieczy
EnglishPolandUnknown